Z histórie

ÚVOD

Dejiny Amfortasu siahajú až do prvokresťanských čias. Základy skupiny položil svojim konaním už Jozef z Arimatey, keď...

Vznik formácie

Skupina AMFORTAS vznikla v novembri 1992 na pôde Kňazského seminára v Bratisalve. Vyvrcholila tak snaha predstavených i seminaristov skonštituovať seminársku formáciu modernej koncertne orientovanej kresťanskej hudby.

Prvé kroky

Vývoj Amfortasu prekonal všetky očakávania, ktoré pri jeho zrodení boli. Do konca akademického roku prebiehalo to, čo by sme nazývali „prvou fázou” vývoja skupiny - fázou zakladania. Základom bolo technické zvládnutie získaného syntetizátora KORG - O1/WFD. Zároveň sa kryštalizovali názory na štýlové a hudobné zamerania formácie.
V tejto situácii vznikala prvá zostava piesní. Ich tvorba bola prirodzene ovplyvnená touto fázou vývoja. Okrem hľadania vlastnej tváre skupiny tu bol ešte aj iný pohyb - pohyb od tradičnejších foriem kresťanskej modernej hudby, ktorá svojou koncepciou slúžila predovšetkým na podporu bohoslužobných zhromaždení, k modelu pódiovej hudby, porovnateľnej so súčasnými trendmi.
Napriek tomu sa do júna 1993 skompletizoval prvý program. Po generálkach na „menších“ festivaloch kresťanskej hudby v Trnave a v Dolnom Oháji sme nakoniec vystúpili na celoslovenskom ekumenickom festivale kresťanskej hudby v Kočkovciach.

Nahrávky

V októbri 1993 skupina nahrala svoju prvú demo nahrávku. Vzhľadom na finančnú situáciu nebolo možné obrátiť sa na profesionálne štúdio, preto bola robená formou poloprofesionálneho samizdatu. Obsahovala piesne z prvého obdobia tvorby a napriek všetkým chybičkám a nedostatkom, vyplývajúcim od nedostatočného zvládnutia techniky v čase tvorby niektorých piesní, cez teraz už prekonané nedostatky v tvorbe aranžmá až po menej dokonalú záznamovú techniku, sa stretla so značným ohlasom u veriacich na celom Slovensku.
O piesne skupiny prejavil záujem Slovenský rozhlas, ktorý už niektoré z nich odvysielal. Nahrali sa relácie venované skupine Amfortas (spolu s jej sesterskou skupinou QUO...?).
V novembri 1994 bola za pomoci Vydavateľstva Rádio Bratislava Slovenského rozhlasu vydaná oficiálna nahrávka pod názvom „Už je to raz tak...

Doterajšie vystúpenia skupiny dokazujú širokú publicitu skupiny a priaznivý ohlas v radoch nielen kresťanskej mládeže.