Fotoalbum

Univerzitné pastoračné centrum (2.6.1999)
v Senci na hodoch s Radosťou (30.5.1999)
v Grinave (23.5.1999)
Tomášov (14.3.1999)
koncert vo Výčapoch-Opatovciach (21.7.1998)
v Skalici na koncerte (26.4.1998)
Na festivale Verím Pane 1996

v Rakovej s kardinálom Korcom (28.2.1996)

Nahrávanie kazety v Slovenskom rozhlase (jún 1994)